Kom je binnenkort naar Studio Sama voor een les, massage of sessie adembegeleiding? Van harte welkom!  Hieronder lees je de algemene voorwaarden. Reserveren en/of deelname aan één van de lessen of een afspraak betekent dat je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden.

Beroepscode
De yogadocent is een gediplomeerde docent en is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en leeft de beroepscode van de VYN na.

Aansprakelijkheid gezondheid
Studio Sama is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure of lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les of afspraak dan ook, het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert.
Als je zwanger bent, een blessure of een ander lichamelijk ongemak hebt, meldt dit altijd aan de docent vóór aanvang van een les of afspraak.  Wees je bij een zwangerschap bewust van de veranderingen in je lijf door de zwangerschap. Bij twijfel over je gezondheid of een blessure, consulteer een specialist voor een les of afspraak. Yoga is niet prestatie-gericht.

Aansprakelijkheid eigendommen
Studio Sama is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de yogalessen.

Afspraken massage, ademsessie of privéles
Heb je een individuele afspraak, kom dan op het afgesproken tijdstip. Er is geen wachtruimte in de studio. Indien het niet mogelijk is om op een afspraak aanwezig te zijn, dien je dit uiterlijk 48 uur van te voren kenbaar te maken via WhatsApp, telefoon of e-mail. Zo niet, dan behoud ik mij het recht om de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen.

Leskaart Hatha yoga of Pilates
Met een 10-lessenkaart kun je 10 keer een les volgen binnen 12 weken. Met een leskaart kies je voor een les op een bepaalde dag en tijdstip. Kun je een keer niet, dan dien je je 4 uur van tevoren af te melden via het online lesrooster. Je kunt je dan direct inschrijven voor een andere les in die week als er plek is. Als je je niet uiterlijk 4 uur voor de les online afmeldt, ontvang je geen restitutie voor deze les. Je kunt er ook voor kiezen een week een les over te slaan. De leskaart is namelijk 12 weken geldig.
Er is geen restitutie mogelijk op het lesgeld. In overleg is het mogelijk om vanwege dringende omstandigheden het deelnemen aan een les (tijdelijk) te staken. De geldigheid van een leskaart wordt dan verlengd, er vindt geen lesgeldrestitutie plaats.

Maandtarief zwangerschapsyoga
Bij voorkeur kan worden ingestroomd in de eerste of tweede week van de maand bij de lessen zwangerschapsyoga. De eerste lesmaand wordt er afhankelijk van het moment van instromen betaalt naar het aantal te kunnen volgen lessen in die maand.
Bij iedere volgende lesmaand is de betaling voor de zwangerschapsyoga per maand, uitgaande van 4 lessen per maand. De betaling geschiedt via automatische incasso tot aan de maand dat je uitgerekend bent voor de bevalling. In de maand dat je uitgerekend bent, mag je per les die je deelneemt betalen (losse les: €12,50, losse partnerles: €17,50).
Mollie payment verzorgt namens Studio Sama het automatisch incasso. Bij een mislukt incasso zal per mail verzocht worden de betaling te verzorgen. Aan een mislukt automatisch incasso zijn kosten verbonden. De kosten van 1 euro zullen doorberekend worden in het abonnement.
Bestaat de maand uit 5 lesdagen, dan wordt er in afstemming met de deelnemende dames voor de 5e lesdag een interessante alternatieve invulling gezorgd, bijvoorbeeld een yogales met een speciaal thema op verzoek of een lezing door een lactatiedeskunige of draagdoekconsulent. Eventueel kan voor deze 5e lesdag een kleine vergoeding worden gevraagd naast het maandbedrag.
Er is geen restitutie mogelijk op het lesgeld. Wanneer je vanwege omstandigheden niet kan deelnemen aan een of meerdere lessen in een maand, dan kun je deze inhalen in de les op maandag/donderdag. Er vindt geen lesgeldrestitutie plaats. Ook als de partner niet kan deelnemen aan de partnerles en de zwangere vrouw alleen naar de partnerles komt, blijft het maandtarief ongewijzigd. De reden hiervoor is dat er toch een plekje voor jou (en je partner) vrijgehouden moet worden in de les.

Afzeggen les door Studio Sama
Door onverwachte omstandigheden kan het een enkele keer voorkomen dat een les niet doorgaat. Je kunt de les dan inhalen of je leskaart wordt langer geldig.

Vakantie Studio Sama
Afzegging van lessen langer dan een week worden ruim van te voren aangegeven en de geldigheid van leskaart wordt verlengd met de afwezige periode.

Nationale feestdagen
Op nationale feestdagen is Studio Sama gesloten. Lessen kunnen ingehaald worden op een ander moment indien het lesrooster dit toelaat. Je ontvangt geen restitutie voor een gemiste les.

Aangepast rooster
Tijdens schoolvakanties kan er sprake zijn van een aangepast vakantierooster.

Persoonsgegevens
Studio Sama verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Studio Sama gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Studio Sama gebruikt de persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga-en en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het
lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Studio Sama, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@studiosama.nl. De deelnemer is zich er van bewust dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga-en gebruik kan worden gemaakt.
Voor het boeken van lessen en afspraken maakt Studio Sama gebruik van het online systeem van Momoyoga. Uw naam en mailadres en indien nodig bankgegevens zullen opgenomen worden in het online systeem.
Studio Sama geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Klachten
Bij klachten probeert Studio Sama deze samen met je op te lossen. Lukt dat niet dan geldt dat het klachtenreglement van de VYN.

Eenzijdig wijzigingsbeding
Algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Wellicht zijn veranderingen nodig door verdere professionalisering van de onderneming of een aanpassing aan geldende wetgeving. Hierover wordt u uiteraard altijd van te voren geïnformeerd.